Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry 
. Email: st@seteli.fi

SETELI ryn vanhoja tiedotuksia
päivätty 28.1.04
Tiedotteen päiväys   Sivun tiedotteen aihe liitteet
     
 28.1.04   Pääsopimus irtisanottava   
15.1.04   Hajasijoituksiin järkeä !  
26.11.03   Kvarttilakot herrojen huvia !  
SPAL:n rästit   Spalin rästimaksu-
oikeudenkäynnit ohi !
katso myös:    pressit
 27.5.05   Seteli ministeri Luhtaselle; luotsaus  turvallisuuspalvelua, ei bisnestä  
  14.5.03      Setelin edustajakokous: Santala jatkaa pj:na, Luotsaus ei liiketoimintaa  
29.4.2003  MKL:n liikelaitostaminen ei ole uskottava; Tiedote Lausunto 
9.4.2003    Seteli hallituspuolueille : Poliisiministeri tarpeen  
 7.3.03    ST ei hyväksy poliisin palkkajärjestelmän soveltamista  
 29.11.2002  Tupot solmittu; Seteli mukana  
27.11.2002 Tupo-neuvottelutulokset; SM ja Mkl  
24.11.2002  Luotsiliiton avoimet asiat ennen tupoa  
13.9.02   ST hyväksyi poliisin  palkkajärjestelmän   
3.7.2002  Spal:lle Seteliltä uusi 381.500 mk jättilasku    
15.6.2002  Spal:n  769.000 mk lasku ulosottoon; Ks. myös:   pressit.
7.6.2002  Spal tuomittiin 769.000 mk jättikorvauksiin Setelille  
     

__________________________________________________________________________

11.8.2004

Heikki Santala EU:n perustuslaista :

AY-LIIKE KANSANÄÄNESTYKSEN TAAKSE

Kansanvaltaisen liikkeen toimittava kansanvaltaisesti

 

Seteli ry:n puheenjohtaja Heikki Santala vaatii ay-liikettä asettumaan EU-perustuslain kansanäänestyksen puolelle. Santala esitti vaatimuksensa tiistaina korkeasti ammattitaitoisten keskusjärjestön STTK:n hallituksessa.

Heikki Santalan mielestä kesäkuussa hyväksytyn perustuslain muutosten merkitystä on vähätelty maan ylintä johtoa myöten. Perusteita kansanäänestykseltä pyritään vesittämään.

Perustuslaki toteutuessaan merkitsisi suuria muutoksia nykytilanteeseen nähden. EU:sta tulisi liittovaltio tai ainakin valtioliitto. Sille valittaisiin oma presidentti ja ulkoministeri ja kansallista päätösvaltaa vähennettäisiin entisestään. Nämä eivät ole vähäisiä muutoksia.

Kansanvaltaisena liikkeenä ay-liike ei voi olla välinpitämätön kansanäänestyksen suhteen. Sen tulee selkeästi asettua kansalaisten puolelle saada ilmaista itseään koskevassa asiassa vapaan mielipiteensä. Ay-liike edustaa jäseninään yli kahta miljoonaa ja perheet mukaan lukien yli neljää miljoonaa kansalaista.

STTKn hallitus ei ottanut vielä kantaa ehdotukseen; asiaan palataan syksyn kuluessa.

______________________________________________________________________

 

28.1.2004

LEHDISTÖTIEDOTE                                     

 
SETELI jäsenliittoineen :
VALTION VIRKAEHTOJÄRJESTELMÄ VAATII TÄYSREMONTTIA
 
Pääsopimus irtisanottava seuraavan sopimuskierroksen alta
 
 
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry jäsenliittoineen vaatii pääsopijajärjestö
 Pardiaa
sanomaan irti valtion ves-pääsopimuksen.
 
Setelin mukaan nykyinen pääsopimus estää hoitamasta liittokohtaisia erityiskysymyksiä.
 Jäsenliiton on välttämätöntä erota pääjärjestöstä voidakseen hoitaa alakohtaiset
asiansa. Pardiasta onkin tämän takia eronnut lukusia liittoja ja osa jäänyt sille tielleen.
 Pako jatkuu, ellei asiaa korjata. Se hajottaa joukkovoimaa ja palvelee työnantajan etua.
 
Valtion virkaehtosopimukset solmii pääsopimuksen mukaisesti keskitetysti kolme
 ns. pääsopijajärjestöä; Pardia, VTY ja Akava-Js. Näiden allekirjoituksilla jäsenliitot
tulevat sopimuksiin sidotuiksi, vaikka niillä oli kuinkakin keskeisiä omia liittokohtaisia
asioitaan sopimatta. Pääsopijajärjestöjen solmiman ja jäsenliittoja sitovan työrauhavelvoitteen
 aikana ollaan avointen liittokohtaisten asioitten kanssa täysin työnantajan armoilla. Tästä
kärsii jäsenkunta.
 
Valtion työehtosopimuksissa työrauha sen sijaan syntyy vasta silloin kun jäsenliitto on
sopinut kaikki alakohtaiset kysymyksensä. Virkasuhteisten työntekijöiden osalta ei
virkaehtosopimuksissa ole tästä enää perusteltuja syitä poiketa.
 
Seteli vaatii sopimisoikeutta jäsenliittoihin myös sen takia, että valtion uusi palkkausjärjestelmä
 (UPJ) on jo sinne hajautettu. Nykyinen keskitetty sopiminen on keinotekoinen ja jäsenten
edun vastainen.

 

 ________________________________________________________________
23.1.04  esitys Pardialle :

PARDIA ry

Pj. Matti Krats

 

 

Pääsopimuksen irtisanominen

 

                      Tulevan sopimuksen/kierroksen sopimusesitys-pyyntöönne viitaten Suomen Tietoliikennetekniset ry 
                     (muine Seteli ry:n jäsenliittoineen)  esittää, että

 

Pardia ry sanoo pääsopimuksen irti niin, ettei nykyinen pääsopimus enää sido tulevia sopimusneuvotteluja.

 

Perustelemme esityksemme tarkemmin myöhemmin. Kuitenkin jo nyt voidaan todeta, ettei nykyiseen
pääsopimukseen perustuva neuvottelu- ja sopimusmenettely vastaa enää muuttuneita olosuhteita. 
Esimerkiksi jo käyttöönotettu ja sopimuskautena eri virastoissa ja laitoksissa vielä käyttöönotettava uusi
palkkausjärjestelmä (UPJ) vaatii myös uuden neuvottelu- ja sopimusmenettelyn rinnalleen.

 

Pääsopimuksesta johtuvat rajoittavat ja sitovat sopimismenettelyt ovat rajoittaneet muutenkin ratkaisevasti
alakohtaisten kysymysten hoitamista. Ainoa keino hoitaa nämä kysymykset loppuun asti on erota
pääsopijajärjestöstä. Se ei voi olla myöskään pääjärjestön edun mukaista.

 

Helsinki, 23. tammikuuta 2004

 

Ammattijärjestöterveisin

 

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET ry

Heikki Santala,

puheenjohtaja

 

 

 


 

15.1.04

Pj. Heikki Santala; SETELI :

Hajasijoittamishankkeisiin järkeä ! 

SETELI  VASTUSTAA  JYRKÄSTI  HAJASIJOITTAMISIA 

YT-lakia näytetään jo heti lähdössä rikotun

 

 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry vastustaa jyrkästi Luotsausliikelaitoksen

hajasijoittamista Helsingistä Turkuun tai minnekään muuallekaan. Noin 10 henkilön laitoksen siirtämisellä pois luonnollisesta toimipaikastaan ei ole Turun työllisyydelle mitään merkitystä. Hajasijoittamistahan alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen perustelee työllistämisellä. Siirto vahingoittaisi luotsaustoiminnan hoitamista ja aiheuttaisi lisäkuluja.

 

SETELI on valmis jälleen käyttämään kaikki keinot järjettömän hajasijoittamisen estämiseksi. Liitto viittaa parin vuoden takaiseen Poliisin tietohallintokeskuksen (PTHK) hajottamiseen pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle. Sisäministeriön silloisen vt. kansliapäällikön Pekka Kilven päättäjille ja medialle antamien ”tietojen” mukaan siirrosta ei aiheudu ”juuri mitään” kustannuksia. Setelin selvityksen mukaan ne tulisivat olemaan ainakin 30 miljoonaa markkaa. Tänään ne ovat jo yli 60 milj. mk (yli 10 milj. euroa). Muun poliisitoimelle aiheutetun vahingon hintaa ei voi edes arvioida. Yli 60:stä vanhasta työntekijästä siirtyi Rovaniemelle vain kaksi. Menetetty tietotaito on lähes mahdotonta korvata.

 

Näyttää myös siltä, että YT-lakia on jo jälleen rikottu. Lain mukaan kaikista hajasijoitushankkeista on alusta pitäen neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa. Nyt ensimmäinen tieto on tullut mediasta. Oikeuskanslerin moitteista viranomaisille PTHK:n yhteydessä ei ole otettu opiksi.

 

SETELI käynnistää välittömästi tarvittavat toimet Luotsausliikelaitoksen pitämiseksi Helsingissä. Tiedotamme niistä aina tuoreeltaan erikseen

 


26.11.03

Heikki Santala Setelin edustajakokouksessa :

 

KVARTTILAKOT HERROJEN HUVIA

 

SETELI EI OSALLISTU 12.12.03 MIELENOSOITUKSIIN

 

 

Setelin puheenjohtaja Heikki Santala arvostelee voimakkaasti ammattiliittoja

työntekijöiden työsuhdeturvalla leikkimisestä. Irtisanottuja tai sillä uhattuja eivät

kvartaalilakot vähääkään auta. Osanotto on työnsä menettäneelle laiha lohtu.

Ay-liikkeen uskottavuus ja arvovalta siinä rapisee. Koko touhusta on Santalan

mielestä tullut herrojen huvia ja kansanviihdettä.

 

Setelin edustajakokouksessa keskiviikkona puhunut puheenjohtaja Santala muistutti,

että vain vuosi sitten tupo-vaatimuksina päällimmäisenä olleesta irtisanomissuojan

parantamisesta luovuttiin ay-liikkeessä vähin äänin, yritysten kilpailukykyyn vedoten.

Valinta tehtiin tuolloin ja tulokset on nyt nähty.

 

Nyt huudetaan avuksi tehtaanomistajien kuvitteellista yhteiskuntavastuuta, vaikka

tekopaikka oli vuosi sitten, moitti Santala. Massairtisanomisiin pitäisi vastata

sanomalla työllisyys-tupoksi ristitty sopimus aikailematta irti. Työnantajaleiri on

räikeästi rikkonut sopimuksen keskeistä 1. pykälää; eli  myönteistä työllisyyskehitystä

ja työllisyyden turvaamista koskevia tavoitteita. Tupon pohja on seulana.

 

Yt-lakikomitealta on myös turha odottaa liikoja. Neuvottelumenettelyllä ei estetä

irtisanomisia. Itse irtisanomissuojaa on parannettava. Siinäkin tarvittaisiin Santalan

mielestä ay-liikkeeltä tosi toimia, kvartti-lakkojen sijasta. Setelin hallitus on päättänyt

ettei liitto osallistu näihin mielenosoituksiin. Niillä vain lakaistaan roskat maton alle.

 

Sttk-laisessa Setelissä on 1200 jäsentä. Sen vahvimpia alueita ovat IT-sektori

laidasta laitaan, luotsaus ja VTS-toiminta, sekä erilaiset erityistekniset tehtävät

valtiolla, kunnissa ja yksityissektorilla.

 

Lisätietoja; pj. Heikki Santala


 

 

SPAL:n rästit

Spal:n jäsenmaksurästejä koskeneet, vuosikausia kestäneet oikeudenkäynnit

päätettiin lopulta liittojen välisellä sopimuksella 27.6.03 käräjäoikeuden antamiin tuomioihin:  Kts. Press !

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SETELI ry               TIEDOTTAA              SPAL ry

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TIEDOTE

27.6.2003

SETELI JA SPAL SOPURATKAISUUN

 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ja Suomen palomiesliitto SPAL ovat sopineet jäsenmaksuja koskeneet riitansa. Liitot lopettavat keskinäiset oikeudenkäyntinsä ja peruuttavat hovioikeuteen tekemänsä valitukset.

 

Liitot eivät tämän tiedotteen jälkeen käsittele asiaa julkisuudessa, vaan normalisoivat suhteensa ja keskinäisen järjestötoimintansa.

 

 

SETELI ry                                            SPAL ry

Hallitus                                                Hallitus

 

 

 

 


 

27.5.03

Aihe: Seteli ministeri Luhtaselle: luotsaus ei ole liiketoimintaa 

LEHDISTÖTIEDOTE

-----------------------------------------

Arvoisa Toimittaja ! 

SETELI on edelleen jyrkän kielteinen luotsauksen suunnitellulle kaupallistamiselle. 
Liitto jätti tänään asiasta kirjelmän ministeri Leena Luhtaselle. (kopio ohessa) 

Seteli katsoo, että luotsaus on ennen muuta meriturvallisuustyötä. Merenkulkijoiden ja matkustajien turvallisuus ei saa tulla riippuvaksi luotsauksen kaupallisesta voitosta tai tappiosta. Yli 300 vuotta viranomaistyönä hoidettu luotsaus on edelleenkin hoidettava yhteiskunnallisena turvallisuustyönä. 

Setelin puheenjohtaja Heikki Santala katsookin, että merenkulkulaitoksen liikelaitossuunnitelmia on ex-ministeri Kimmo Sasin jäljiltä tarkistettava. 

Santala katsoo myös, että laitoksen johdon monitoimimurtajia koskevan lahjussotkun aiheuttamaa sekaannusta on käytetty koko merenkulkulaitoksen liikelaitoshankkeissa häikäilemättä hyväksi. 

Seteli kannattaa monitoimimurtajien kansainvälisen liiketoiminnan yhtiöittämistä, ja on sitä esittänyt jo vuosien ajan. Muut merenkulkulaitokset toiminnot tulee jättää rauhaan ja säilyttää yhteiskunnallisina viranomaistehtävinä. 

Setelin kirjelmän ministeri Leena Luhtaselle jättivät puheenjohtaja Heikki Santala ja varapuheenjohtaja, Luotsiliiton puheenjohtaja Juha Tulimaa. 

Ystävällisin terveisin,

Heikki Santala, pj.SETELI
        
                                                                                         

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry               www.seteli.fi                                     puh.          

PL 104, 00151 Helsinki                                      seteliry@seteli.fi                                                                

_______________________________________________________________________________

 

 

 Ministeri Leena Luhtanen 

Merenkulkulaitoksen liikelaitostaminen 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry  katsoo, että monitoimimurtajien kansainvälinen liiketoiminta on perusteltua hoitaa liikelaitoksen puitteissa, tai perustaa sitä varten valtion yhtiö. Tämä merenkulkulaitoksen nuori uusi toiminta on kaupallista ja soveltuu siten liikelaitoksessa hoidettavaksi.

 

Merenkulkulaitoksen muut toiminnot sen sijaan ovat kauttaaltaan yhteiskunnallisia viranomaistoimintoja; kuten esimerkiksi luotsaustoiminta kokonaisuudessaan. Nämä toiminnot eivät liiton mielestä kuulu, eivätkä sovellu liikelaitoksen toiminta-ajatuksen piiriin; ne eivät ole liiketoimintoja.

Luotsaus on mitä suurimmassa määrin meriturvallisuustyötä. Merenkulkijoiden ja matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen ei ole liiketoimintaa, eikä turvallisuus voi olla, eikä saisi tulla riippuvaksi luotsauksen kaupallisesta voitosta tai tappiosta.

Seteli suhtautuukin luotsaustoiminnan kaupallistamiseen jyrkän kielteisesti. Yli 300 vuoden ajan yhteiskunnallisena turvallisuustyönä hoidetun luotsauksen muuttamiseen liiketoiminnaksi ei liiton mielestä ole esitetty kestäviä perusteita, eikä niitä ole näkyvissä. Laitoksen johdon lahjusepäilyt eivät myöskään kuulu tähän yhteyteen.

Arvoisa ministeri !

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry kannattaa merenkulkulaitoksen monitoimimurtajien kaupallisen toiminnan liikelaitostamista.

Laitoksen muiden toimintojen muuttamista liiketoiminnaksi liitto sen sijaan vastustaa. Erityisesti luotsauksen osalta liiton kanta on jyrkän kielteinen. Liitto katsoo, että suunnitelmia tulisikin näiltä osin tarkistaa. 

SETELI ry edustaa maan luotsikuntaa, sekä merenkulun tietoteknisiä turvallisuuspalveluja hoitavaa merenkulkulaitoksen henkilöstöä.

Helsingissä 27. toukokuuta 2003

Kunnioittaen
SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Heikki Santala, puheenjohtaja


 

 

Helsinki, 14.5.03

 

HEIKKI SANTALA JATKAA SETELIN PUHEENJOHTAJANA

 

Tietoliikenneteknisten puheenjohtaja Heikki Santala valittiin yksimielisesti Setelin edustajakokouksessa tiistaina jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden.

 

Seteliä Santala on johtanut sen perustamisesta, vuodesta 1982 lähtien. Tietoliikenneteknisten puheenjohtajana Santala on toiminut vuodesta 1974 alkaen, 29 vuoden ajan. Molemmat puheenjohtajuudet jatkuvat vuoteen 2005 asti.

 

Setelin varapuheenjohtajana jatkaa edelleen Luotsiliiton puheenjohtaja Juha Tulimaa Kotkasta. Myös muut hallituksen valinnat suoritettiin yksimielisesti.

 

 

Luotsaus ei ole liiketoimintaa

 

Seteli suhtautuu edelleen jyrkän kielteisesti luotsaustoiminnan liikelaitostamiseen. Edustajakokous katsoo, että luotsaus on Suomessakin yli 300 vuoden ajan ollut yhteiskunnallista viranomaistoimintaa ja on sitä edelleenkin. Mitään todellisia perusteita siitä luopumiseen ei ole.

 

Merenkulkijoiden ja matkustajien turvallisuustyö ei ole liiketoimintaa, eikä turvallisuus voi eikä saa tulla riippuvaksi luotsauksen kaupallisesta voitosta tai tappiosta.

 

Puheenjohtaja Santala sanoi puheessaan, että ex-ministeri Kimmo Sasin vauhtisokeudelta on nyt avattava silmät, ennen kuin koko merenkulkulaitos on tukevasti karilla. Laitos on jo nyt lähes täydellisen sisäisen sekaannuksen vallassa. Santala katsoi, että laitoksen johdon lahjussotkua on käytetty liikelaitostamisessa häikäilemättä hyväksi.

 

Seteli kannattaa monitoimimurtajien kansainvälisen liiketoiminnan yhtiöittämistä, ja on sitä esittänyt jo vuosia sitten. Muut toiminnot tulee jättää rauhaan ja säilyttää yhteiskunnallisina viranomaistehtävinä.

 

Sttk-laisessa Setelissä on 1200 jäsentä. Sen vahvimpia alueita ovat IT-sektori laidasta laitaan, luotsaus ja VTS-toiminta, sekä erilaiset erityistekniset tehtävät valtiolla, kunnissa ja yksityissektorilla.

 


 

29.4.2003

Setelin lausunto LVM:lle :

MERENKULKULAITOKSEN  LIIKELAITOSTAMINEN  EI  OLE  USKOTTAVA

Viranomaisten omien toimiensa valvonta syytä poistaa

 

 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry vastustaa merenkulkulaitoksen yleistä liikelaitostamista. Liitto katsoo liikenne- ja viestintäministeriölle tänään antamassaan lausunnossa, että ainoastaan monitoimimurtajien kaupallinen liiketoiminta, ja samoin lautta- ja yhdysliikenne voitaisiin hoitaa joko liikelaitoksessa tai valtion yhtiössä. Muu olisi syytä jättää rauhaan.

 

Merenkulkulaitoksen muut toiminnot ovat kauttaaltaan yhteiskunnallisia viranomais-toimintoja, kuten luotsaus ja talvimerenkulun varmistaminen, eli normaali jäänmurto-toiminto. Ne eivät ole liiketoimintaa.

 

Liitto sen sijaan liitto eriyttäisi merenkulkulaitoksen virkamiesten nyt omien toimiensa valvonnan erilliselle merenkulun hallintokeskuksella. Tällaisia ovat muun muassa alusten meriturvallisuusmääräykset, joita laitos itse valvoo oman laivastonsa osalta.

 

SETELI katsoo, etteivät ministeriön selvitykset ja laskelmat ole uskottavia. Liitto viittaa äskettäin julki tulleeseen suureen ristiriitaan valtiontalouden tarkastusviraston ja ministeriön laskelmien välillä, koskien monitoimimurtajien hankinnan edullisuutta. Tarkastusviraston mukaan monitoimimurtajien hankinta ja käyttö ovat kokonaisuudessaan perinteisiä murtajia kalliimpia; päinvastoin kuin mitä ministeriön selvityksessä ja hankintasuunnitelmissa esitetään.

 

Lisäksi Seteli toteaa, että se on ollut ministeriön työryhmistä sivussa, vaikka liitto ja sen jäsenyhdistys Luotsiliitto edustavatkin maan koko luotsikuntaa ja osaa muutakin merenkulkulaitoksen henkilöstöä. Se vuoksi työryhmien suunnitelmat eivät liittoja sido.

 


Lausunto 29.4.03

SETELI                                                                                                 

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry               www.seteli.fi                                                           

PL 104, 00151 Helsinki                                           teliry@seteli.fi                                       Pj.                              

_________________________________________________________________________________


LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

PL 31

00230 Valtioneuvosto

 

 

 

LAUSUNTO

 

Ministeriön lausuntopyyntöön LVM 053:00/2003, 10.4.2003 viitaten Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry esittää lausuntonaan seuraavaa.

SETELI ry katsoo, että monitoimimurtajien kaupallinen, eli kansainvälinen liiketoiminta on perusteltua hoitaa liikelaitoksen puitteissa, tai perustaa sitä varten valtion yhtiö; samoin kuin lautta- ja yhteysliikenteen hoitamista varten.

Miltään muilta merenkulkulaitoksen nykyisten toimintojen osilta SETELI ei näe riittäviä perusteita tai tarvetta niiden liikelaitostamiseen. 

Merenkulkulaitoksen nykyiset toiminnot ovat kauttaaltaan yhteiskunnallisia viranomaistoimintoja, kuten esimerkiksi talvimerenkulun varmistaminen. Ne eivät kuulu, eivätkä sovellu liikelaitosten toiminta-ajatuksen piiriin; eivät ole liiketoimintaa. 

SETELI ry katsoo, että suunnitelmissa eriyttää merenkulkulaitoksesta varustamo-liikelaitos ja luotsausliikelaitos on menty liian pitkälle. Suunnitelmista käy liiton mielestä ilmi pakonomainen tarve, tietynlainen vauhtisokeus, ”uudistaa”, eli liikelaitostaa merenkulkulaitos lähes kokonaan. Runsaista, vuosien ajan jatkuneista, konsultti- ja muista selvityksistä huolimatta, lausuntopyynnössä esitetyt suunnitelmat mullistaa koko laitos, eivät liiton mielestä perustu tarpeeseen, eivätkä myöskään kaikilta osiltaan ole muutenkaan uskottavia. Liitto viittaa tässä muun muassa äskettäin julki tulleisiin Valtiontalouden tarkastusviraston ja toisaalta tässä lausuntopyynnössä esitettyjen, monitoimimurtajien hankinnan taloudellisuutta perinteisiin murtajiin nähden, koskevien laskelmien keskinäiseen suureen ristiriitaisuuteen. 

Liiton mielestä liikelaitoshankkeen sijaan, tulisi merenkulkulaitoksen sellaiset nykyiset viranomaistoiminnot, joissa viranomainen valvoo itse omia toimintojaan, kuten esimerkiksi alusten meriturvallisuusmääräykset, siirtää erilliselle merenkulun hallinto-keskukselle.

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry vastustaa lausuntopyynnössä esitettyjä suunnitelmia, monitoimimurtajien kaupallista toimintaa, sekä lautta- ja yhteysliikenteen hoitamista lukuun ottamatta, kaikilta muilta osiltaan. 

Luotsiliitto ry antaa lisäksi erityisesti luotsausliikelaitoksen osalta erillisen lausuntonsa, johon SETELI yhtyy. 

Lopuksi SETELI ry kiinnittää huomiota siihen, ettei liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa henkilöstötyöryhmässä, jossa ministeriön lisäksi olivat edustettuina merenkulkulaitos ja sen henkilöstöjärjestöt, ollut lainkaan liiton, eikä myöskään sen jäsenyhdistyksen, Luotsiliiton edustusta, vaikka nämä edustavatkin maan koko luotsi-kuntaa ja osin muutakin merenkulkulaitoksen henkilöstöä. Tästä johtuen kyseisen työryhmän esityksiin ja kannanottoihin ei liitoillamme ole osuutta; eivätkä ne edusta kantaamme, eivätkä myöskään liittojamme sido.

 

Helsingissä 29. huhtikuuta 2003

 

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Heikki Santala, puheenjohtaja

  

 


9.4.2003

                                                                                                                         Kirje

SETELI                                                                                        

Suomen Erityisteknisten liitto SETELI ry               www.seteli.fi                               Pj. 

Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki              seteliry@seteli.fi                           Fax 09-68443720

___________________________________________________________________________

 

Suomen Keskustan,

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen,

Ruotsalaisen Kansanpuolueen

 

EDUSKUNTARYHMILLE

 

 

Poliisiministeri tarpeen

 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry esittää kunnioittaen, että maan tulevan hallituksen ministerien tehtävien jaossa ministeriöihin ja ministeriöissä poliisihallinnon asiat otettaisiin nykyiseen tilanteeseen verrattuna korostetummin huomioon.

 

Yleisesti on tiedossa poliisien toimintaedellytysten jatkuva heikkeneminen ja sitä kautta kansalaisten turvallisuuden väheneminen ja oikeus-turvan vaarantuminen. Rikosten selvittämisprosentin jatkuva alentuminen, katuväkivallan ja yleinen turvattomuuden lisääntyminen, johtuu liiton mielestä ennen muuta poliisihallinnon asioiden nykyisestä toissijaisuudesta ministeriössä. Erityisesti tämä on näkynyt viimeisen neljän vuoden aikana.

 

Resurssivajausten lisäksi myös hallinnonalan palkkauksen jälkeenjääneisyys ja vääristymät johtuvat tästä ja ovat hyvin tiedossa ja tunnustettuja. Parhaillaan käyttöönottovaiheessa oleva poliisien uusi palkkaus-järjestelmä (UPJ) vain entisestään vääristää palkkauksen tarkoitettua oikaisua, erityisesti kokeneemman  poliisikunnan osalta. Lisävaroja tulisi kiireesti osoittaa vääristymien oikaisuun, enempien vahinkojen välttämiseksi.

 

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry esittää, että poliisihallinnon asiat eriytetään tulevassa hallituksessa erityiselle poliisiasioiden ministerille. 

Helsinki, 9. huhtikuuta 2003


Kunnioittaen

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI  RY

Hallitus

Heikki Santala, puheenjohtaja

 


 

 

7.3.03

 

Poliisin uusi palkkausjärjestelmä murenee

SETELI  POLIISIOPPOSITION  RINTAMAAN

  Poliisijohto vesittämässä palkkausuudistuksen

 

Suomen Erityisteknisten Liitto Setelillä on parhaillaan menossa poliisihallinnossa jäsenkäsittely poliisin uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta nyt suoritettavan henkilökohtaisen lopullisen palkkaluokituksen pohjalta. 

Setelin poliisin IT-henkilöstöä koskeva jäsenkäsittely päättyy kun jokaisen henkilökohtainen palkkaluokittelu on suoritettu; kuitenkin viimeistään 28.3.03.

 

Jäsenkäsittelyn pohjana on vuoden 2001 keväällä suoritettu palkkauksen koeluokitus. Se on myös tupon yhteydessä tehdyn virkaehtosopimuksen pohja ja ehto.   

 

Tämä virkaehtosopimus on irtisanottavissa 17.4.03 mennessä, elleivät sovitut palkkausjärjestelmän ehdot   luokittelussa toteudu. IT-henkilöstön aiempia palkkaluokituksia on nyt poliisin paikallistasolla räikeästi alennettu ja siten sopimusehtoja rikottu. 

 

Seteli ei niitä missään tapauksessa hyväksy, vaan käyttää sopimuksen irtisanomis-oikeuttaan, eli käytännössä liittyy palkkausuudistusta vastustavien poliisien rinnalle. Tällöin nykyinen palkkausjärjestelmä tietenkin jatkuu, eikä mitään taantumaa tapahdu.  

 

Aiemmin Seteli on ollut voimakkaasti tukemassa uutta palkkausjärjestelmää, mutta katsoo nyt  tositilanteessa tulleensa petetyksi. 

Setelin jäsenkäsittely on kuitenkin vielä keskeneräinen. Liiton hallitus käsittelee tilannetta 11.3. ja päättää asiasta lopullisesti 8.4. Nykyisillä tiedoilla sopimuksen irtisanominen on puheenjohtaja Heikki Santalan mukaan kuitenkin aivan selvää, eikä jo tehtyjä luokituksia missään tapauksessa hyväksytä.

 

Setelin noin 100 jäsenen poliisin IT-henkilöstö kattaa poliisin tietohallinnon kaikki keskeiset tehtävät. Tietohallinto on taas avainasemassa lähes kaikessa poliisin toiminnassa.

 

Sttk-laisessa Setelissä on kaikkiaan 1200 jäsentä.

 


29.11.2002 :

SETELIN KAIKKI TUPO-SOPIMUKSET SOLMITTU

SETELIn ja Tietoliikennetekniset ry:n hallitukset hyväksyivät torstai-iltana 28.11. kaikki saavutetut neuvottelutulokset uusista työ- ja virkaehtosopimuksista.

Näihin sopimuksiin sisältyy myöskin 1.3.2003 käyttöönotettava poliisin uusi palkkausjärjestelmä. Seteli oli sen jo kertaalleen hyväksynyt syyskuussa, mutta poliisijärjestöjen sen silloin hylättyä, sopimus kosmeettisine muutoksineen hyväksyttiin nyt toistamiseen.

Setelin hallitus jätti Luotsiliitolle vapaat kädet luotsien kynnyskysymysten hoitamiseksi. Luotsiliitto saikin perjantaina iltapäivällä puolitoistatuntia ennen määräaikaa vaatimansa vakuudet luotsien virkaetuuksien ja –aseman turvaamisesta liikelaitostamisen yhteydessä. Valtiovarainministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä merenkulkulaitoksen työnantajatahon puolelta allekirjoittama sopimus riitti tässä vaiheessa Luotsiliitolle, joten sopimukset luotsien osalta voitiin hyväksyä

SETELIn ja jäsenliittojen kaikki sopimukset allekirjoitettiin perjantaina iltapäivällä määräajassa.

Setelissä on noin 1100 jäsentä; pääosin it-ammattilaisia ja luotseja, VTS-henkilöstö mukaan lukien.


 27.11.2002:

SETELILLE NEUVOTTELUTOKSET

MERENKULKULAITOKSESSA JA SISÄMINISTERIÖN POLIISIHALLINNOSSA


SETELI uudisti tänään tupon pohjalta työ- ja virkaehtosopimuksensa merenkulkulaitoksen kanssa. Osa vaikeista kysymyksistä jäi ratkottavaksi liittoerän yhteydessä maaliskuussa ja tarvittaessa oikeusistuimissa.

Myöskin poliisihallinnon tarkentavasta virkaehtosopimuksesta  saavutettiin neuvottelutulos.
Tähän sisältyy myös sopimus uuden PALKKAUSJÄRJESTELMÄN käyttöönotosta 1.3.2003 lähtien.

SETELI ja sen poliisihallinnossa toimiva jäsenliitto Tietoliikennetekniset hyväksyi poliisin uuden palkkajärjestelmän jo kertaalleen syyskuussa.  Poliisijärjestöjen liiton kuitenkin tuolloin hylättyä sopimuksen, hyväksyttiin sama sopimus kosmeettisine muutoksineen nyt toistamiseen.

Luotsiliitto jatkaa vielä neuvottelujaan  ja vaatii valtiolta vakuutta luotsien virkaetuuksien ja –aseman säilymisestä liikelaitostamisen yhteydessä. Vakuusehtojen tulee olla hyväksyttäviä viimeistään perjantaina 29.11.02.

SETELIn ja Tietoliikenneteknisten hallitukset käsittelevät neuvottelutilanteet ja –tulokset torstaina 28.11.02 klo 16.00 alkaen.

Lisätietoja : Heikki Santala,


24.11.2002 : 

Puheenjohtaja Heikki Santala :        

LUOTSILIITON  AVOIMET SOPIMUSASIAT HOIDETTAVA KUNTOON 

Seteli ei tule sitomaan Luotsiliittoa tupo-sopimukseen, ellei luotsien ves-ja muita sopimuskysymyksiä ole hoidettu tavalla tai toisella  kuntoon. Seteli on tämän ehdon ilmoittanut jo hyvissä ajoin syksyllä ennen tupo-neuvotteluja.

Tavanomaisten ves-asioiden lisäksi merenkulkulaitoksen liikelaitossuunnitelmissa on Luotsiliiton näkemykset huomioitava. Ilman Luotsiliiton ja luotsien mukanaoloa koko hankkeesta ei tule mitään; se jää tällöin torsoksi.

Merenkulkulaitos on toiminut yli 300 vuotta luotsien varassa, ja niin on edelleenkin. Organisaatiomuutos ei sitä muuksi muuta.

Setelin hallitus käsittelee tupo-tilannetta eri sektoreillaan torstaina 28.11. iltapäivällä.  Liiton edustajakokous on tällöin myös koolla. Alakohtaisten neuvottelujen takaraja on lauantai 30.11.2002.


13.9.02 :

ST HYVÄKSYY POLIISIN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN

Jäsentiedustelussa Suomen Tietoliikennetekniset ry:n (ST) jäsenistö kannatti poliisin uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) käyttöönottoa yksimielisesti. Liiton hallitus hyväksyi tämän mukaisesti työnantajan ves-esityksen 10.9. yksimielisesti. ST:n jäsenistö toimii kattavasti poliisihallinnon it-asiantuntijatehtävissä.

Poliisin IT-henkilöstö muodostaa poliisissa yhtenäisen ammattiryhmän. Sen osalta palkkausjärjestelmää selviteltiinkin aikanaan erikseen.  ST on pysyvästi kannattanut henkilökohtaisten tietojen, taitojen, tehtävien ja työsuoritusten huomioimista palkkauksessa. Nykyinen jäykkä ja passivoiva virkapalkkajärjestelmä sen tehokkaasti estää.

Kokeneita IT-ammattilaisia onkin palkkauskysymyksistä johtuen siirtynyt poliisista erittäin merkittävästi muualle; lähes koko noin sadan henkilön ammattiryhmää vastaava määrä on vaihtunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Vaikeasti korvattavan ammattitaidon pakoa voitaisiin paremmin hillitä uuden, joustavamman palkkauksen avulla. Poliisin tietojärjestelmä on keskeisellä sijalla kaikessa poliisitoiminnassa.

Poliisin tietotekniikkakeskusten (aluekeskusten) it-virat siirrettiin lääninhallitusten alaisuudesta 1.9.2002 lähtien samana päivänä voimaan tulleella lailla perustetun PTHK-viraston viroiksi, tehtävien säilyessä  alueorganisaatiossa entisellään. PTHK vastaa poliisin tietohallinnon toiminnasta.

ST:n hallitus katsoi, että IT-ammattiryhmän palkkauskysymyksissä tulee nyt saada kestävä ratkaisu aikaan, riippumatta muista ryhmistä. Liitto suhtautuu sen mukaisesti tulevaan sopimuskierrokseen. ST myös hillitsee pääjärjestön tupo-innostusta; jäsenistön alakohtaiset kysymykset kulkevat edellä.

 


 

 

 

3.7.2002  

PALOMIESLIITOLLE  UUSI  381.500  MARKAN JÄTTILASKU SETELILTÄ

 

Seteli hallitus päätti jättää Spalia vastaan vielä perimättömistä palomiesten lakon aikaisista 381.500 markan saatavistaan uuden kanteen. Tämä johtuu siitä, että Spal päätti valittaa Espoon KO:n 6.6.02 tuomiosta hovioikeuteen; puheenjohtajansa Setelin kanssa tekemästä päinvastaisesta sopimuksesta huolimatta.

Setelin nämä saatavat johtuvat liiton kustantaman Spalin lakkotoimiston ylläpitämisestä yli puolen vuoden ajan 1997-1998 lakon aikana; yli 40:stä tiedotustilaisuudesta ympäri maata, tuhansien sivujen asiakirjojen valmistamisesta, noin 3200 faksi-tiedotteen toimittamisesta, ym. Setelin toimisto toimihenkilöineen oli lisäksi valjastettu noin puolentoista vuoden ajan yksinomaan Spalille kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Liittymissopimuksen mukaan Spalin tulee maksaa kaikki näistä aiheutuvat kulut.

 

Espoon käräjäoikeus tuomitsi äskettäin (6.6.) antamallaan tuomiolla Suomen Palomies-liiton (Spal) maksamaan Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:lle jäsenmaksurästejä, viivästyskorkoja ja oikeudenkäyntikuluja noin 769.000 mk, eli noin 129.400 euroa.

 

Tuomion taustalla on palomiesliiton kolmen kuukauden lakko1997-98. Spal:n lakkorahoituksen petettyä joutui Seteli pakosta maksamaan Spalin lakkokuluja ja muita maksuja yli 500.000 markkaa, sekä sen lisäksi lakkotoimiston ylläpitokuluja noin 400.000 markkaa.

 

Lakon päätyttyä Spalin veloista Setelille sovittiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Spalin silloinen toiminnanjohtaja nosti kuitenkin sopimuksesta Seteliä vastaan kanteen, jonka käräjäoikeus ja hovioikeus hylkäsivät, eikä korkein oikeus antanut valituslupaa.

 

Välttyäkseen velkojen maksulta jätti toiminnanjohtaja kesäkuussa 1999 Spalin Setelin jäsenyyden ”purkuilmoituksen” , ja jätti kaikki jäsenmaksut ja entiset velat maksamatta. Seteli katsoi ”purkuilmoituksen” yhdistyslain vastaiseksi nosti asiasta kanteen. Espoon käräjäoikeus totesi samoin ja tuomitsi Spalin maksamaan Setelille mainitut 769.000 mk.

 

Seteli jätti heti tuomion jälkeen saatavansa Espoon ulosottomiehen toimesta ulosotettaviksi. Maksuista 400.000 mk onkin jo peritty ja loput peritään 23.7.02. Setelin nämä saatavat ovat turvassa. Uusien saataviensa osalta Seteli harkitsee varojen hukkaamiskieltoon hakemista.

 

Seteli on menettänyt kokonaan uskonsa Spalin kykyyn hoitaa velvoitteensa ja pysyä tehdyissä sopimuksissa. Spalin menettely on normaalille ammattijärjestötoiminnalle täysin vierasta.

   


 

15.6.2002

SPAL:N JÄSENILLE  :  

Käräjäoikeuden tuomion seuraus

SPAL:N 769.000 MARKAN JÄTTIKORVAUKSET ULOSOTTOON

 

Espoon käräjäoikeus tuomitsi torstaina 6.6.02 antamallaan tuomiolla Suomen Palomiesliiton (Spal) maksamaan Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:lle jäsenmaksurästejä, viivästyskorkoja ja oikeudenkäyntikuluja noin 769.000 mk,

eli noin 129.400 euroa.

 

Tuomio juontaa juurensa Palomiesliiton 13 viikon lakkoon 1997-1998. Spal:n lakkorahoitus petti tuolloin täysin. Liitto ei saanut lakkolainaa ja Seteli joutui pakosta maksamaan Spal:n lakkokuluja.

 

Spal olisi lakon jälkeen selvinnyt lakkokuluista Setelin tarjoaman sopimuksen mukaan noin 201.000 markan maksulla Setelille. Spal:n luottamusjohto sen hyväksyi, mutta silloiselle toiminnanjohtajalle se ei kelvannut.

 

Nyt ex-toiminnanjohtajan jatkuvien sekavien toimien johdosta maksettavaa on Spal:lle sen oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kertynyt lisää yli 600.000 mk (yht. 828.000 mk). Lasku kasvaa koko ajan; pelkästään korkoa n. 5.500 mk/kk.

Spal:n maksettavaksi tuomittuja viivästyskorkoja on tähän mennessä kertynyt jo noin 165.000 mk. Rästikorkoa juoksee osalle 16 % ja osalle 12 %.

 

Seteli ei enää voinut luottaa Spal:n kykyyn hoitaa velvoitteitaan normaalissa järjestyksessä.  Liitto oli pakotettu ryhtymään poikkeuksellisiin ulosottotoimiin, estääkseen Spal:n taustalla hääräävien aiheuttamat enemmät vahingot.  

Tavallisilla palomiehillä ei tässä prosessissa ole ollut mitään osuutta. 

Seteli jätti keskiviikkona 12.6. noin 769.000 markan saatavansa Spal:lta Espoon kihlakunnanviraston toimesta ulosotettavaksi. 

Seteli tietenkin vielä toivoo, että Spal:n tuore uusi hallitus hoitaisi velvoitteensa, jotta suuria lisäkustannuksia aiheuttava ja juristeja lihottava järjetön prosessi saataisiin päättymään. Seteli on siihen valmis, mutta ei yksinään ilman vastapuolta pysty sitä tekemään. Spal:n maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut, eli asianajajien palkkiot ovat tästä jutusta tähän mennessä n. 175.000 mk. Asiamiehet tietysti mielellään jatkaisivat juttua. - Myös vakuutusyhtiön maksamat korvaukset maksaa lopulta aina hävinnyt osapuoli, plus provisiot päälle.

 

Koska käräjäoikeudessa todistettiin, että Spal:n hallituksessa päätökset on jouduttu tekemään täysin yksipuolisen esittelyn varassa, ja lisäsi Spal:n jäsenten taholta on tullut pyyntöjä, katsoi Setelin hallitus oikeaksi tiedottaa tuomiosta lyhyesti Spal:n jäsenille.

 


   

7.6.2002

Espoon käräjäoikeuden tuomio 6.6.:

 

SPAL TUOMITTIIN 769.000 MARKAN JÄTTIKORVAUKSIIN SETELILLE

 

Espoon käräjäoikeus tuomitsi torstaina 6.6. antamallaan tuomiolla Suomen Palomiesliiton (Spal) maksamaan Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:lle jäsenmaksurästejä, viivästyskorkoja ja oikeudenkäyntikuluja noin 769.000 mk,

eli noin 129.400 euroa.

 

Tuomio juontaa juurensa Palomiesliiton 13 viikon lakkoon 1997-98. Spal:n lakkorahoitus petti tuolloin täysin. Liitto ei saanut lakkolainaa ja Seteli joutui pakosta maksamaan  Spal:n lakkokuluja ja lakonaikaisia maksuja yli puoli miljoonaa markkaa.

 

Lakon päätyttyä Spal:n rästien maksamisesta sovittiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Spal sai kaksi vuotta maksuaikaa. Tämä ei kuitenkaan kelvannut silloiselle toiminnanjohtajalle. Hän riitautti palomiesliiton sisällä useaan kertaan Setelin hallituksessa sovitut maksujärjestelyt.

 

Lopulta Seteli päätti yksimielisesti, Spal mukaan luettuna, peittää Spal:n lakosta Setelin talouteen syntyneen alijäämän korotetulla vuoden 1999 jäsenmaksulla.  

Spal:n toiminnanjohtaja nosti kuitenkin tästä kanteen Seteliä vastaan ja vaati talousarvion 1999 mitätöimistä. Helsingin käräjäoikeus ja hovioikeus hylkäsivät kanteen, eikä korkein oikeus antanut toiminnanjohtajalle valituslupaa.

 

Tätä seurasi toiminnanjohtajan jättämä Spal:n Setelin jäsenyyden ”purkuilmoitus” kesäkuun 1999 lopussa. Sen jälkeen Spal jätti kaikki Setelin jäsenmaksunsa maksamatta. Aiemmista jäsenmaksuista oli lisäksi osa suorittamatta.

 

Spal:n ”purkuilmoitus” oli yhdistyslain vastainen. Yhdistyslaki ei lainkaan tunne mitään jäsenyyden ”purkua”; se tuntee ainoastaan jäsenyydestä eroamisen säännöissä määrätyn irtisanomisajan jälkeen. Setelin irtisanomisaika on kolme kuukautta. Tämän lisäksi jäsenmaksuvelvoite jatkuu vuoden loppuun asti eroamispäivästä riippumatta.

 

Mikäli Spal:n jäsenyyden ”purkuilmoitus” olisi menestynyt, olisi se vienyt pohjan koko yhdistystoiminnalta. Yhdistyslaki olisi kokonaan sivuutettu. Seteli piti hanketta alusta pitäen vakavalla asialla lapsellisena kikkailuna. Käräjäoikeus oli tuomiossaan samaa mieltä.

 

Setelin hallitus päättää tiistaina 11.6. toimista saataviensa ulosmittaamiseksi  Spal:ta.

 

 


loppu

Sivun alkuun